Bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling yn Warten

Bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling yn Warten

🕔08:15, 24.nov 2015

Bernedeiferbliuw It Roekeltsje yn Warten wurket sûnt 2006 mei in twatalich belied. It hat dêr yn 2008 it sertifikaat foar behelle. Om ’e trije jier wurde sertifisearre lokaasjes op ’e nij fisitearre om te sjen oft noch altyd neffens de

Lês it folsleine artikel
Klear foar de start?

Klear foar de start? Fernijd

🕔08:00, 24.nov 2015

Dan giet ‘De Koers’ no los! Omrop Fryslân presintearret in nije dramasearje foar de jongerein. Op tiisdei 1 desimber is yn skouboarch De Lawei yn Drachten de premjêre fan de searje ‘De Koers’. Njonken de premjêre wurdt it boek ‘De deikoersen

Lês it folsleine artikel
Friezen pleitsje op Bonaire foar trijetalige skoallen

Friezen pleitsje op Bonaire foar trijetalige skoallen Fernijd

🕔09:01, 14.nov 2015

Op Bonaire prate de measte minsken Papiamintsk, mar dy taal hat mar in lytse rol yn it ûnderwiis, krekt lykas it Frysk yn Fryslân. It ûnderwiis is benammen Nederlânsktalich, mar tagelyk komme de bern bûten de skoalle net folle mei

Lês it folsleine artikel
Littenseradiel jout sûne foarbyld mei Het Nationaal Schoolontbijt

Littenseradiel jout sûne foarbyld mei Het Nationaal Schoolontbijt

🕔15:53, 12.nov 2015

Op tongersdei 12 novimber 2015 hawwe boargemaster Johanneke Liemburg en wethâlder Marja Reijndorp mei 23 bern út groep 3 fan basisskoalle It Fûnemint út Wommels it moarnsmiel iten. De gemeente Littenseradiel jout mei it Boargemastersbrochje, lykas 245 kollega-gemeenten út it

Lês it folsleine artikel
Heger sifer op skoalle? Spring op en del!

Heger sifer op skoalle? Spring op en del!

🕔22:10, 2.nov 2015

Jompe, springe, ljeppe, hippe. De measte skoaljuffen soene it mar nuver fine as bern dat ûnder de les diene. Skande, is it betinken fan Grinzer ûndersikers, want beweging stimulearret neffens harren it learproses tige. Springende bern ûnthâlde gauris folle better

Lês it folsleine artikel
Win mei it sektor- of profylwurkstik in priis

Win mei it sektor- of profylwurkstik in priis Fernijd

🕔08:00, 27.okt 2015

Sikest noch nei in gaadlik ûnderwerp foar dyn sektor- of profylwurkstik? Undersykje de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân en meitsje kâns om as alderearste de Fries Verzetsmuseumpriis te winnen! Dyn wurkstik wurdt dan opnommen yn it museum en do krigest boppedat

Lês it folsleine artikel
Boartsjendewei in taal derby

Boartsjendewei in taal derby

🕔08:45, 20.okt 2015

Pjutteboartersplak It Kidelstientsje yn Sleat op ’e nij sertifisearre as ‘pjutteboartersplak  foar meartalige ûntwikkeling’ Pjutteboartersplak It Kidelstientsje yn Sleat wurket al sûnt 2003 mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. Yn it ferline hawwe

Lês it folsleine artikel
Streektaal prate mei bern: dwaan of net?

Streektaal prate mei bern: dwaan of net? Fernijd

🕔09:30, 19.okt 2015

Fyftich jier lyn wie it betinken fan gâns lju dat it mar min foar bern wie as se grutmakke waarden yn in streektaal. Nederlânsk wiene jo ommers nedich om fierder te kommen! Yn ‘e jierren 90 is dat tinken omslein.

Lês it folsleine artikel
Deselde skoalfakânsje yn it hiele lân?

Deselde skoalfakânsje yn it hiele lân?

🕔14:57, 16.okt 2015

It is goed foar de ekonomy as alle bern yn Nederlân tagelyk maaiefakânsje hawwe. Dat seit steatssekretaris fan ûnderwiis Sander Dekker. Dekker wol besjen oft yn it hiele lân deselde fjirtjin dagen in ferplichte fakânsje foarmje kinne. Op it stuit wiist it

Lês it folsleine artikel
Utstel foar reparaasjetrajekt Ierske taal

Utstel foar reparaasjetrajekt Ierske taal

🕔09:14, 13.okt 2015

It Ierske taalbelied hat neat úthelle. Alle partijen binne o sa foar it Iersk as jo se dernei freegje, mar it plak fan it Iersk wurdt net better. Dat seit in groep taalbewegers en studinten. Sa’n santich organisaasjes hawwe in brief

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar Wykblêd It Nijs. Wy hawwe al 9 957 leden!

Boot huren Bootnodig

Kommentaar fan koartby

 • Erwin2.0

  Erwin2.0

  In jiermannich lyn lêzen. Bliuwt goed!

  Lit artikel sjen
 • Daam de Vries

  Daam de Vries

  As it my net mist ha sa goed as alle Fryske basisskoallen en yn alle gefallen de kristlike ek sa'n …

  Lit artikel sjen
 • mbc84

  mbc84

  Giet grif earst troch de hannen fan in imam, want oars soenen der wol ris ûnislamityske saken lêzen wurde kinne. …

  Lit artikel sjen
 • Roel

  Roel

  It kin ek te krijen hawwe mei tafersjoch. De measte fûgels foarmje keppeltsjes omdat de jonkjes net fleane kinne, kwetsber …

  Lit artikel sjen